Shockwave behandling

Hvad er shockwave eller chokbølge?

Ekstrakorporal chokbølgeterapi (ESWT) er i dag en af de mest effektive og hurtigst voksende behandlingsformer. Behandlingen er kortvarig, effektiv og i mange tilfælde et godt alternativ til operation.

Chokbølgebehandling er en virkningsfuld og naturlig behandlingsform, som stimulerer kroppens egen helende proces. Det er en videnskabelig dokumenteret metode mod smerter og skader i sene- og muskelvæv, samt urologiske lidelser som f.eks. impotens og Peyronies.

Historien….

Ekstrakorporal chokbølgeterapi blev introduceret i 1980’erne. Oprindeligt blev chokbølgeterapi brugt indenfor urologien, bl.a. til fjernelse af nyresten, og det gør det stadig i dag.

Efter succesfulde forsøg i starten af 1990’erne begyndte man at bruge ESWT indenfor orthopædkirurgi ved forsinket heling af frakturer (knoglebrud). ESWT bruges i dag også til mange andre former for medicinsk behandling, bl.a. behandling af brandsår og cancer.

Hvordan fungerer chokbølge?

Chokbølgeterapi udføres i to former; radierende trykbølger (radiating shockwaves) og fokuserede chokbølger (focused shockwaves.) Fælles for de to typer bølger er, at energi overføres til det beskadigede væv vha. lydbølger.

Behandlingsmetoden kan stimulere vævets metabolisme (cellernes stofskifte) og blodcirkulationen i kroppen. Dvs. at kroppens egen reparationsevne bliver stimuleret.

Chokbølgeterapi (ESWT) og Trykbølgeterapi (RSWT) anvendes ved behandling af kroniske eller specifikke punktvise smerter og forkalkninger i vævet, især ved sener og knogle-/senetilhæftninger. Flere områder inden for Urologien og Dermatologien kan ligeledes behandles.

Fokuserede chokbølger

Ved de fokuserede chokbølger kan man arbejde dybere i vævene, og dermed behandle skader der er opstået længere under huden, end ved radierende trykbølger. Trykfeltet afgives her koncentreret ved en dybde, der kan justeres på maskinen. Herud over overføres der ca. 100 gange så meget energi til vævene end ved en behandling med radierende trykbølger.

Radierende trykbølger

Radierende trykbølger dannes af et projektil ved hjælp af trykluft, der, når det støder på en metalflade i kontakt med huden, bliver til trykbølger. Trykfeltet, dvs. området med maximal energi, afgives ved probehovedet. Disse trykbølger overfører energien til vævet umiddelbart under huden.

Chokbølger og trykbølger adskiller sig ikke alene med hensyn til deres fysiske egenskaber og frembringelsesmåde

Men også når det kommer til de anvendte standardparametre og de opnåede terapeutiske vævspenetrationsdybder.

Interessant nok synes stimuleringsvirkningerne og terapeutiske mekanismer på trods af de fysiske forskelle og de deraf følgende forskellige anvendelsesområder (overfladiske eller dybe målområder) at have visse ligheder.

Radiale trykbølger er for eksempel målrettet til behandling af overfladisk smerte

Ved behandling af myofascielle smertesyndromer kan radiale trykbølger teoretisk udjævne muskler og/eller fascia før eller efter anvendelse af fokuserede chokbølger.

Lokale smertefulde områder, kronisk entesopati (Sygdomme/skader i muskelhinder, ledbånd og sener) og dybe udløsningspunkter bør derimod behandles med fokuserede chokbølger.

(+45) 42 90 75 00