Fysioterapi

Hvad er fysioterapi?

Ordet fysioterapi dækker over en lang række undersøgelses- og behandlingsmetoder fundet ud fra et samspil mellem evidensbaseret teori og klinisk praksis.

Mange tror at fysioterapi udelukkende handler om massage

Da fysioterapien for første gang så dagens lys, var det da også i form af massage, men der er siden hen sket meget og fysioterapi er nu en anerkendt videnskabelig behandlingsform.

Fysioterapi er, med udgangspunkt i en grundig undersøgelse, en blanding af manuelle teknikker, mobilisering af muskel-, fascie og senevæv, manipulation af led, aktive og passive bevægelser, bevægeanalyser, træning/genoptræning, el-terapi, justeringer i forhold til kropsbevidsthed, arbejdsstilling og kropsholdning. Alt dette med henblik på optimering af kroppens fysiske funktionsniveau.

Derudover kan vi som noget særligt her på klinikken tilbyde undersøgelse med ultralydsscanner, behandling med Chokbølge, High Power Laser og meget andet…..

Samarbejdet med patienten er, for os, altafgørende

Du, som patient, har meget vigtig viden som vi har brug for, for at hjælpe dig bedst muligt. Vi stiller dig derfor en masse spørgsmål hele vejen igennem vores samarbejde.

Se billeder her

(+45) 42 90 75 00